Jak skutecznie się uczyć?

Prostota jest najskuteczniejsza
Zbyt ambitne wyzwania na początku nauki mogą odebrać Ci motywację. Zagadnienia należy analizować na prostych przykładach aby były zrozumiałe.  Wraz z rosnącą liczbą wykonanych szkiców warto podnosić  poziom trudności i atrakcyjność wyzwań.

Systematyczność kluczem do sukcesu

Najlepsze efekty w nauce osiąga się przez systematyczną pracę. Z doświadczenia wiem, że wytrwała, codzienna praca jest najskuteczniejsza w osiąganiu postępów.
Ci uczniowie atelier, którzy codziennie ćwiczą rysunek w domu, robią kilka razy szybsze postępy, niż uczniowie rysujący wyłącznie na zajęciach raz w tygodniu. Wiedza zdobyta przez nich jest  trwalsza, bo systematycznie utrwalana. Dodatkowo, obserwując swoje szybkie postępy uczniowie Ci są o wiele bardziej zmotywowani do dalszej nauki.

Nauka ma być przyjemnością

Małe dzieci odkrywają świat poprzez zabawę. Nie jest tajemnicą, że to najskuteczniejsza metoda zdobywania wiedzy! 

Nasze możliwości koncentracji uwagi są ograniczone. Przy trudnych zagadnieniach optymalna długość czasu na maksymalne skupienie to 40-50 minut. Po tym czasie nasz mózg domaga się urozmaiceń. Może to być kilkuminutowa przerwa bierna, aktywna lub zwyczajna zmiana tematu, czy rodzaju wykonywanego zadania. Nauce sprzyja dostęp świeżego powietrza, odpowiednia muzyka, fajna atmosfera oraz świeża, chłodna woda do picia. 

Najważniejsza jest jednak atrakcyjna forma przekazu. Dlatego nauka w atelier jest podzielona na kilka części. Znajdziesz tu rysowane na żywo instruktaże z opowiadaniem, ciekawe dyskusje, krotnie prezentacje, mnóstwo różnorodnych ćwiczeń i zadań utrwalających i rozwijających zdobytą wiedzę. Wiele ćwiczeń kreatywnych i rozwijających ma formę zabawy.